Sok szeretettel köszöntjük a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Eszterházy Károly Egyetem Intézményi Szervezetének honlapján, ahol az országos és a helyi információk, a szakszervezetben folytatott tevékenységek bemutatására törekszünk.

Mi a szakszervezet?

A szakszervezetek a Munka törvénykönyvben és az egyéb törvényekben rögzített törvényi felhatalmazás alapján, törvény által biztosított jogosítványok segítségével védi országos, ágazati és helyi szinten a munkavállalók érdekeit.
Miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni?

  • Az érdekképviselet miatt.
  • Az érdekvédelem miatt.
  • A munkáltatóval kötött Kollektív Szerződés miatt.
  • A véleménynyilvánítási és javaslattételi jog miatt.
  • A több funkciójú kulturális tevékenység miatt.
  • A szabadidő-és sport programok miatt.

A baloldalon található címekre kattintva a kedves látogató megismerheti szabályainkat, a szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat, az aktuális jogszabályokat, valamint az igénybe vehető űrlapjainkat.
A szolgáltatások egy része minden EKE dolgozó számára elérhető, a másik részét kizárólag a tagjainknak tudjuk biztosítani, mivel ezeknek a juttatásoknak a finanszírozása a tagdíjakból történik.

Hogyan működik az EKE helyi szakszervezete?

Működésének alapja a saját SZMSZ-e. A szakszervezet a tagjai közül négyévenként bizalmikat, szb-tagokat, gazdasági felelőst, intézményi titkárt és elnököt választ. Az operatív feladatokat a 13 tagú Szakszervezeti bizottság végzi. Az iroda munkáját az intézményi szintű szolgáltatásokban való közreműködés és a tagsággal való kapcsolattartás érdekében egy ügyintéző intézi.
A tagdíj-fizetés alapja a havi alapilletmény és a rendszeres pótlékok 0,7%-a, melyet a bruttó illetményből von le a munkáltató, így nem esik jövedelemadó alá. A szakszervezet a számviteli törvények betartása mellett önállóan gazdálkodik, éves költségvetést készít, melyről évente beszámol a tagságnak.

A szakszervezet iránt érdeklődő kollégák figyelmébe szeretettel ajánlom Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban c. versének részletét.

„És mégis – mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók:
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.”

 

Hegyesi Hudik Margit   szb-elnök

Eger, 2016.